کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
تعداد مقالات: 5
2. مفهوم‌پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-18

10.22108/nmrj.2016.21069

منیژه قره چه؛ احمد روستا؛ شهریار عزیزی؛ مسعود جاویدانی


3. تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 65-82

حسین بلوچی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین فارسی زاده؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ عباسعلی رستگار


4. بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها در بازار بورس تهران

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 119-144

سعید شهرآئینی؛ رضا رسولی؛ مجید ضماهنی


5. بررسی تاثیر هوش بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 25-46

الهام ظفریان پور؛ محمد فاریابی؛ محمد فاریابی