کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: رفتار خرید اجتماعی مد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 173-190

مریم کریمی داویجانی؛ محسن نظری؛ محسن نظری؛ محمدرحیم اسفیدانی