کلیدواژه‌ها = صنایع لبنی و مدل معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته ترفیع

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 23-40

سیران مهرنیا؛ مهران رضوانی