کلیدواژه‌ها = سهولت استفاده
تعداد مقالات: 2
1. مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 169-194

10.22108/nmrj.2019.116352.1689

پیمان متقی؛ محمدحسن ملکی؛ هوشنگ عاشقی اسکوئی؛ فاطمه شریفی؛ سید رسول صادقی


2. بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 152-137

علیرضا حدادیان؛ علیرضا حدادیان؛ علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی