کلیدواژه‌ها = هنجارهای ذهنی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 152-137

علیرضا حدادیان؛ علیرضا حدادیان؛ علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی


3. بررسی تاثیر عوامل رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار خرید اینترنتی

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 101-112

مریم اخوان خرازیان؛ نگار السادات مصباحی جهرمی