کلیدواژه‌ها = برنامه های وفاداری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیراستراتژی های بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 106-93

مهسا فرجلو مطلق؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ نبی اله دهقان