کلیدواژه‌ها = زیرتصمیمات خرید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده‌های ایرانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 172-153

نازنین پیراسته؛ معصومه حسین‌زاده شهری