کلیدواژه‌ها = مدل معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. تدوین مدل رفتار هوادار در حمایت گری ورزشی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 202-189

10.22108/nmrj.2016.20673

محمدرضا کریمی؛ مهدی طالب پور؛ علیرضا حدادیان


2. محرک‌ها و عوامل فردی تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی: مطالعه‌ی کاربران تلفن‌همراه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 20-1

عادل پوردهقان؛ عبدالمجید مصلح؛ منیجه بحرینی زاده