کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر بهبود و توسعه بازار گیاهان دارویی در ایران (مطالعه موردی: اصفهان)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 214-195

حسین زارع زردیینی؛ سید فتح اله امیری عقدایی