کلیدواژه‌ها = هوش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین هوش معنوی و هیجان در دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 123-132

مسعود ساعی


2. بررسی عوامل موثر بر بهبود و توسعه بازار گیاهان دارویی در ایران (مطالعه موردی: اصفهان)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 214-195

حسین زارع زردیینی؛ سید فتح اله امیری عقدایی