کلیدواژه‌ها = تفکیک قیمتی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات نرخ ارز بر حاشیه بازاریابی بین المللی محصول سیب بین کشور ایران و ترکیه طی دوره 1390-1380

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 169-180

لیلا ترکی؛ احمد علی رضایی؛ شکوفه ناقلی