کلیدواژه‌ها = عملکرد بازاریابی
تعداد مقالات: 3
1. محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 143-160

10.22108/nmrj.2016.20658

آمنه شهیدی؛ کاظم یاوری؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ حسن حیدری


2. بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 118-107

رحمان کریمی؛ مجید نیلی؛ احمدرضا شکرچی زاده اصفهانی؛ عاطفه حمزه لو


3. بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 107-118

سهیل عسکری؛ میثم شیرخدایی؛ منصوره علیقلی؛ میثم شیرخدایی