کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی شرکت
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش‌های مصرف کننده در صنایع غذایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 161-178

10.22108/nmrj.2016.20659

فریدون امیدی؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ مجید محمدشفیعی


3. شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: بانک ملت)

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 75-94

حسین رئیسی؛ حامد دانشخواهی؛ احمد سرداری؛ مصطفی قاضی زاده