کلیدواژه‌ها = برند
تعداد مقالات: 8
2. شناسایی و تبیین پیشران‌های مؤثر در برندسازی تجاری محصولات صنعتی استان لرستان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 101-120

10.22108/nmrj.2020.115898.1643

امیر غفوریان شاگردی؛ سید نجم الدین موسوی؛ علی شریعت نژاد


5. تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 41-54

عبدالله خانی؛ خدیجه ابراهیمی


6. تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 111-124

علی رشیدپور؛ علی صفری؛ سمیه حسین زاده


7. ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-40

فریبرز رحیم نیا؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی


8. بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 59-74

الهام حسینی چگنی؛ اسماعیل ملک اخلاق؛ محمد نوع پسند اصل