کلیدواژه‌ها = گرایش کارآفرینانه
تعداد مقالات: 2
2. بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 39-58

اکرم السادات رشیدایی؛ حمیدرضا رضوانی