کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-86

هادی تیموری؛ علی شائمی؛ شیوا حمیدی پور؛ آذرنوش انصاری


2. بررسی عوامل موثر بر بهبود و توسعه بازار گیاهان دارویی در ایران (مطالعه موردی: اصفهان)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 214-195

حسین زارع زردیینی؛ سید فتح اله امیری عقدایی


3. تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 57-70

جواد دوکوهکی؛ عبدالمجید مصلح؛ منیجه بحرینی زاده؛ منیجه بحرینی زاده؛ عبدالمجید مصلح


4. بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 39-58

اکرم السادات رشیدایی؛ حمیدرضا رضوانی