کلیدواژه‌ها = نام ونشان تجاری(برند)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ورتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی درانتخاب محصول جایگزین خارجی (مطالعه موردی :صنعت شکلات سازی برندمیلاد)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 223-238

آذر نوش انصاری -طادی؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ حمیرا جمشیدی