کلیدواژه‌ها = تئوری انتخاب عقلانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 135-156

محمدرضا پارسافرد؛ مرضیه سلطانی؛ حمزه محمدی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمد علی حقیقی