کلیدواژه‌ها = اداره کل تربیت بدنی اصفهان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع با مدل (CSM) (مورد: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، 1390-1384)

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 161-182

مرتضی رضایی صوفی؛ فرزاد زیویار؛ رضا عباسی بختیاری