کلیدواژه‌ها = بخش بندی
تعداد مقالات: 1
1. بخش‌بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 81-96

منصور مومنی؛ رضا سلیمانی دامنه؛ نیما یحیی پور جلالی