کلیدواژه‌ها = توسعه صادرات
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 111-122

بهزاد شوقی؛ محمد جواد حضوری؛ عبداله دلاوری


2. شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 139-160

حسین رحمانی یوشانلوئی؛ منوچهر انصاری؛ محمد میرکاظمی؛ محمد رضا ابراهیمی