کلیدواژه‌ها = کهن الگو
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شخصیت برندهای منتخب از طریق کهن الگوها و تبیین نحوه ی ادراک مصرف کنندگان این برندها

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-21

طهمورث حسنقلی پور؛ مجتبی امیری؛ نغمه شیبانی