کلیدواژه‌ها = شخصیت برند
تعداد مقالات: 6
2. بررسی تاثیر شخصیت مشتری بر شخصیت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند اپل)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 114-93

10.22108/nmrj.2016.20668

علی حمیدی زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ پریسا سیاسی


3. تاثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 147-162

حسین امینی کسبی؛ عباس نرگسیان


5. تعیین شخصیت برندهای منتخب از طریق کهن الگوها و تبیین نحوه ی ادراک مصرف کنندگان این برندها

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-21

طهمورث حسنقلی پور؛ مجتبی امیری؛ نغمه شیبانی


6. بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 63-81

شهریار عزیزی؛ شهرام جمالی؛ مرتضی رضایی