کلیدواژه‌ها = بورس
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 63-78

علی اکبر امین بیدختی؛ فرنوش کیانی فر


3. بررسی تأثیر بازارمداری و نوآوری‌ بر عملکرد شرکت‌های غذایی بورس

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 107-120

محمود حسینی؛ جمشید سالار