کلیدواژه‌ها = عملکرد سازمانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 63-78

علی اکبر امین بیدختی؛ فرنوش کیانی فر


2. پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 15-28

مریم همتی؛ داوود فیض


3. بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-24

حمیدرضا رضوانی؛ حمیدرضا رضوانی؛ علیرضا خواراکیان؛ یعقوب مهارتی


5. بررسی تأثیر بازارمداری و نوآوری‌ بر عملکرد شرکت‌های غذایی بورس

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 107-120

محمود حسینی؛ جمشید سالار