کلیدواژه‌ها = مدیریت ارتباط با مشتری
تعداد مقالات: 7
3. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 29-44

مریم سعادت علیزاده؛ مجید اسماعیل پور؛ مجید اسماعیل پور


5. بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 118-107

رحمان کریمی؛ مجید نیلی؛ احمدرضا شکرچی زاده اصفهانی؛ عاطفه حمزه لو


6. مقایسه ی عملکرد سازمان‌ها در پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و DEMATEL فازی

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 195-212

سید محمود زنجیرچی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ شیما شاه حسینی بیده