کلیدواژه‌ها = بازاریابی کارآفرینانه
تعداد مقالات: 4
2. طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 37-52

10.22108/nmrj.2016.21071

محمدحسن مبارکی؛ مهران رضوانی؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ محمدتقی طغرایی


3. بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-86

هادی تیموری؛ علی شائمی؛ شیوا حمیدی پور؛ آذرنوش انصاری