کلیدواژه‌ها = کیفیت رابطه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 29-44

مریم سعادت علیزاده؛ مجید اسماعیل پور؛ مجید اسماعیل پور


2. تاثیراستراتژی های بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 106-93

مهسا فرجلو مطلق؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ نبی اله دهقان


3. تبیین ارتباط پیامدهای مثبت رفتاری کارکنان با مشتریان بانک‌های منتخب

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 129-144

رضا سیدجوادین؛ مجتبی براری؛ اشکان الهیاری