کلیدواژه‌ها = نگرش
تعداد مقالات: 5
1. مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 169-194

10.22108/nmrj.2019.116352.1689

پیمان متقی؛ محمدحسن ملکی؛ هوشنگ عاشقی اسکوئی؛ فاطمه شریفی؛ سید رسول صادقی


4. بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 161-188

بهرام خیری؛ بهرام خیری؛ متینه فتحعلی


5. ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 79-98

آذر کفاش پور؛ فریبرز رحیم نیا؛ طاهره نبی زاده