کلیدواژه‌ها = Brand
تعداد مقالات: 10
2. شناسایی و تبیین پیشران‌های مؤثر در برندسازی تجاری محصولات صنعتی استان لرستان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 101-120

10.22108/nmrj.2020.115898.1643

امیر غفوریان شاگردی؛ سید نجم الدین موسوی؛ علی شریعت نژاد


5. پژوهشی پیرامون برندهای دوقطبی در بازار گوشی تلفن همراه ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 183-198

سید آرمان راستاد؛ آزاده امتی؛ آرمان احمدی زاد


6. تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 111-124

علی رشیدپور؛ علی صفری؛ سمیه حسین زاده


7. ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-40

فریبرز رحیم نیا؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی


8. E-Brand as a Strategic ICT-Based Leverage for Iranian Airline Companies in Religious Tourism's Industry

دوره 3، ویژه نامه، بهار 1392، صفحه 1-12

Hossein Rezaei Dolatabadi؛ Majid Mohammad shafiee؛ Arash Shahin؛ Ali Sanayei


9. بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 63-81

شهریار عزیزی؛ شهرام جمالی؛ مرتضی رضایی