کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 6
2. طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم)

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 19-30

محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ مهران رضوانی؛ سعید فرجام


4. دیستکنیا : مدل ناکارایی تکنولوژی و پیشنهادات برای فرصت کارآفرینی

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 191-210

مریم سلیمانی؛ رومینا فرهادی نهاد


6. بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 51-68

مصطفی کاظمی؛ سمیرا پور