کلیدواژه‌ها = بازارگرایی
تعداد مقالات: 8
2. قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-14

10.22108/nmrj.2019.106390.1424

حسین بلوچی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ طهمورث حسنقلی پور


6. بررسی تاثیر بازارگرایی بر بازده عملکرد صنعت هتلداری

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 141-166

شیما پزشکی؛ بهرام خیری؛ شیرین خسروزاده؛ بهرام خیری


7. تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 76-59

معصومه اکبری نژاد؛ منیژه قره چه؛ محمدرضا کریمی علویجه