کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: رقابت‌پذیری
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 127-154

نیما سعیدی؛ فریده حق شناس کاشانی