کلیدواژه‌ها = توسعه محصول جدید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 39-58

اکرم السادات رشیدایی؛ حمیدرضا رضوانی


2. بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 101-126

حسن حاتمی نسب؛ فرهنگ محمدی؛ رضا طالعی فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ فرهنگ محمدی