کلیدواژه‌ها = Customer Satisfaction
تعداد مقالات: 19
3. شناسایی مؤلفه‌های توسعه بیمه الکترونیک در ایران: رویکردی آمیخته

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 95-110

علیرضا خیرآبادی؛ حسین ابراهیمیان


4. بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 45-64

آزاده حاتمی؛ علی صنایعی؛ سعید روحانی؛ علی صنایعی؛ محمدصالح ترکستانی


5. پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 15-28

مریم همتی؛ داوود فیض


7. ارزیابی ارزش‌های خرید اینترنتی حساسیت قیمتی و تنوع طلبی خریداران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 127-146

فاطمه محمدی؛ مهدی الحسینی المدرسی


8. تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 15-36

خدیجه عقیلی؛ زهره دهدشتی شاهرخ


9. بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 149-168

علی صنایعی؛ علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی


10. توسعه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 201-218

مرتضی موسی خانی؛ حامد حیدری


11. مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 125-140

زهرا فاطمی؛ فهیمه سعادت یار؛ عطاءاله هرندی


13. تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد)

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 235-258

آتنا قاسمی؛ مجتبی پورسلیمی؛ مجتبی پورسلیمی؛ حسن اسماعیلیان؛ سید محمدرضا حسینی مقدم؛ مجتبی پورسلیمی


15. An investigation of the factors affecting customer satisfaction with electronic banking in Isfahan

دوره 3، ویژه نامه، بهار 1392، صفحه 139-150

Behzad Hakiminya؛ Amirhasan kamali Sarvestani؛ Mahboobe Mahboobe Sadeghzadeh tabrizi؛ Mojtaba Saeidizadeh


16. بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 173-186

فرزاد زیویار؛ محمدصادق ضیائی؛ جواد نرگسیان


17. وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 27-46

منیژه قره چه؛ منیره دابوئیان


19. طراحی و تبیین مدل وفاداری پایدار مشتریان تجارت الکترونیکی: مطالعه‌ای در وب سایت‌های خرده فروشی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 79-92

محمدرضا حمیدی زاده؛ عباسعلی حاج کریمی؛ محمدجواد نائیجی