کلیدواژه‌ها = وفاداری مشتریان
تعداد مقالات: 7
1. مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 185-204

مسعود عسکرنیا؛ فرزاد عادل زاده؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده


2. اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 219-234

محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبداله رضائی


4. توسعه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 201-218

مرتضی موسی خانی؛ حامد حیدری


5. تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد)

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 235-258

آتنا قاسمی؛ مجتبی پورسلیمی؛ مجتبی پورسلیمی؛ حسن اسماعیلیان؛ سید محمدرضا حسینی مقدم؛ مجتبی پورسلیمی


6. بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 44-62

محمد حقیقی؛ حسن حسینی؛ حامد اصغریه اهری؛ ابوالفضل آرین؛ علی دریکنده


7. وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 27-46

منیژه قره چه؛ منیره دابوئیان