کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی فازی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مؤلفه‌های توسعه بیمه الکترونیک در ایران: رویکردی آمیخته

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 95-110

علیرضا خیرآبادی؛ حسین ابراهیمیان