کلیدواژه‌ها = عملکرد شرکت
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد شرکت با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 63-84

10.22108/nmrj.2020.119377.1894

سید دانیال بیدگلی؛ محمدصالح اولیاء؛ محمدتقی عیسایی؛ محمد حسین ابویی