کلیدواژه‌ها = عملکرد مالی
تعداد مقالات: 5
2. رضایت مشتری، عملکرد مالی و ارزش ایجادشده برای سهامداران در شرکت‌های بیمه

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 83-94

مهری شهریاری؛ غلامحسین گل ارضی


3. بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 118-107

رحمان کریمی؛ مجید نیلی؛ احمدرضا شکرچی زاده اصفهانی؛ عاطفه حمزه لو


4. بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها در بازار بورس تهران

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 119-144

سعید شهرآئینی؛ رضا رسولی؛ مجید ضماهنی


5. بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 107-118

سهیل عسکری؛ میثم شیرخدایی؛ منصوره علیقلی؛ میثم شیرخدایی