کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 93-110

حسین رضایی دولت آبادی؛ جواد خزائی پول؛ جواد شعبانی نفت چالی