کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 5
4. مستندسازی فرایندهای مدیریت مشتریان: با توجه به عملکرد کسب و کارهای کوچک

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 58-43

محمد سعادتمند؛ شمس السادات زاهدی؛ حسن خلیلی؛ حسین طرزمی