کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 4
1. توسعه مدل بومی سنجش رقابت پذیری گردشگری مقاصد گردشگری ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 105-122

10.22108/nmrj.2018.105465.1339

بابک برومند؛ علی کاظمی؛ بهرام رنجبریان


2. تدوین استراتژی ریسک اعتباری بر اساس مدل SWOT در بانک ملی ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-68

10.22108/nmrj.2018.106242.1401

محمدرضا حسین زاده؛ عباس خدادادی


3. شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 135-156

محمدرضا پارسافرد؛ مرضیه سلطانی؛ حمزه محمدی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمد علی حقیقی


4. بخش‌بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 81-96

منصور مومنی؛ رضا سلیمانی دامنه؛ نیما یحیی پور جلالی