کلیدواژه‌ها = e
تعداد مقالات: 14
1. تبیین و بررسی وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 199-210

محمود یحیی زاده فر؛ قاسمعلی مایلی رستمی؛ حسنعلی آقاجانی


3. طراحی سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-88

علیرضا حسن زاده؛ شهره نصری نصرابادی؛ علی رجب زاده


5. Using Internal Auditing in E-Banks and E-Credit Financial Institutes

دوره 4، ویژه نامه، بهار 1393، صفحه 39-44

Shadi Shams Majd؛ Mohammad Ebrahim Pourzarandi


6. A Model of E-Loyalty and Word-Of-Mouth based on e-trust in E-banking services (Case Study: Mellat Bank)

دوره 4، ویژه نامه، بهار 1393، صفحه 101-114

Nafiseh Salehnia؛ Alireza Eshaghi؛ Maryam Saki؛ Monireh salehnia


7. E-recruitment in Iranian Bank and insurance industry

دوره 4، ویژه نامه، بهار 1393، صفحه 69-78

Zahra Afshar؛ Marjan Fayyazi


8. E-money Laundering Prevention

دوره 4، ویژه نامه، بهار 1393، صفحه 29-38

Ghorban Daniali


9. Trust in E-Cheque in Electronic Payments

دوره 4، ویژه نامه، بهار 1393، صفحه 19-28

Asadollah Shahbahrami؛ Mohammad-Bagher Nobakht؛ Behzad Yahid


10. Evaluation of E-Trust Building Structures Interact With Transportation

دوره 4، ویژه نامه، بهار 1393، صفحه 45-54

Seyed Jamal Ghoreishi؛ Naser Pour Moallem؛ Salehe Birzhandi


11. Cross-Cultural Time Sensitivity in a Bilateral E-Negotiation System

دوره 4، ویژه نامه، بهار 1393، صفحه 55-68

Fateme Nemati؛ Faria Nassiri-Mofakham؛ Hadi Shahmoradi


12. Predicting E-banking Tendency from Personality & Demographic Characteristics

دوره 3، ویژه نامه، بهار 1392، صفحه 39-50

حسین سماواتیان؛ سیما جنتیان


13. Barriers and Crucial factors affecting Iranian consumer mind during online shopping

دوره 3، ویژه نامه، بهار 1392، صفحه 59-68

Jaleh farzaneh Hassanzadeh؛ Habibollah Doaei


14. E-Brand as a Strategic ICT-Based Leverage for Iranian Airline Companies in Religious Tourism's Industry

دوره 3، ویژه نامه، بهار 1392، صفحه 1-12

Hossein Rezaei Dolatabadi؛ Majid Mohammad shafiee؛ Arash Shahin؛ Ali Sanayei