کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 4
1. توسعه مدل بومی سنجش رقابت پذیری گردشگری مقاصد گردشگری ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 105-122

10.22108/nmrj.2018.105465.1339

بابک برومند؛ علی کاظمی؛ بهرام رنجبریان


2. تدوین استراتژی ریسک اعتباری بر اساس مدل SWOT در بانک ملی ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-68

10.22108/nmrj.2018.106242.1401

محمدرضا حسین زاده؛ عباس خدادادی


3. بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وجهه استنباط شده از مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 31-44

اوژن کریمی؛ محمد محمودی میمند؛ محمد محمودی میمند؛ حسن درویش؛ مهدی نساجی کامرانی