کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 5
1. تبیین و بررسی وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 199-210

محمود یحیی زاده فر؛ قاسمعلی مایلی رستمی؛ حسنعلی آقاجانی


2. طراحی الگوی فرهنگ سازمانی بکار برنده و ایجاد کننده دانش

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 173-190

مهدی نساجی کامرانی؛ سعید عبدالمنافی


3. تصویر ذهنی ادراک شده از یک کشور و تاثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (مورد مطالعه: ایران)

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 133-148

سعید فتحی؛ بهرام رنجبریان؛ بهرام رنجبریان؛ علی رضا امامی


4. E-recruitment in Iran

دوره 3، ویژه نامه، بهار 1392، صفحه 31-38

Zahra Afshar؛ Zahra Afshar؛ Marjan Fayyazi؛ Marjan Fayyazi


5. تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت‌های نمونه صادراتی ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 22-43

علی صنایعی؛ محمد علی فیض پور؛ محمود نادری بنی