کلیدواژه‌ها = داده کاوی
تعداد مقالات: 3
2. خوشه بندی مشتریان به منظور تدوین استراتژی تخفیف دهی ، مطالعه موردی شرکت کدبانو

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 135-150

پروشات حامدی؛ آمنه خدیور؛ زهرا رزمی