کلیدواژه‌ها = بخش‌بندی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعة موردی: بانک انصار

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 149-165

10.22108/nmrj.2019.109137.1575

ایمان غریب؛ عباس طلوعی؛ کامبیز حیدرزاده؛ رضا رادفر