کلیدواژه‌ها = منافع رابطه
تعداد مقالات: 1
1. ادراک مشتریان از منافع رابطه در مراحل مختلف چرخۀ عمر رابطه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

10.22108/nmrj.2020.122530.2095

صمد عالی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ وحیدرضا میرابی؛ شهرام زارع