کلیدواژه‌ها = قوم‌مداری مصرف‌کننده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-148

10.22108/nmrj.2019.115999.1675

محمود حسن زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی؛ پرویز احمدی