کلیدواژه‌ها = ابزارهای تحلیل داده‌های بزرگ
تعداد مقالات: 1
1. کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-30

10.22108/nmrj.2019.116106.1670

عبدالرضا مصدق؛ امیر البدوی؛ محمد مهدی سپهری؛ بابک تیمورپور